Những vật dụng không được mang lên máy bay

Những vật dụng không được mang lên máy bay

Những vật dụng không được mang lên máy bay mà bạn cần lưu ý. Với mỗi chuyến bay, khách hàng luôn phải lưu ý vì có rất nhiều những vật dụng không được mang lên máy bay như: các đồ vật sắc nhọn có tính sát thương, các chất dễ cháy nổ, chất cấm,.. Cũng…

Xem thêm

Tìm chuyến bay